Vårt formål (vedtektenes §2):

"Ramnes Historielag har som oppgave å forvalte og øke interessen for historien og kulturarven i bygdene Ramnes, Fon og Vivestad. Laget vil verne om de historiske minnesmerkene så de ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god, gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, bygdeborger og øvrige fortidsminner av enhver art. Laget vil søke å samle og registrere stoff som har verdi for kulturhistorien, samt formidle historie gjennom tidsskrift, arrangementer og på digitale flater."

Vi driver Bygdetunet Brår med bygninger og uteanlegg, og vi har en større bilde- og gjenstandssamling. I samarbeid med Vestfoldarkivet jobber vi med å ta vare på protokoller og annet arkivstoff fra foreninger og private i Ramnes.

Ramnes Historielag hadde i 2020 ca. 230 medlemmer.