Styret og tillitsvalgte 2018    
       
Styret:   Valgt år Funksjonstid
Leder Kåre Holtung 2018 1 år
Nestleder/Kasserer Jan Vidar Bjune 2018 2 år
Styremedlem/Sekretær Trygve Gran 2017 2 år
Styremedlem Aage N. Nilsen 2018 2 år
Styremedlem Torunn Frøland 2017 2 år
1. varamedlem Odd Roar Sulutvedt 2018 1 år
2. varamedlem Inger Ekstrøm Le Maire 2018 1 år
       
Ledere av undergrupper:    
Husstyret Jan Vidar Bjune    
Samlingsstyret Erik Bjune    
Årlig tidsskrift (Re-Minne) Odd Roar Sulutvedt    
       
Andre funksjoner:      
Regnskapsfører (ikke besatt)    
Annonseansvarlig Erik Bjune    
Turansvarlig Per Bjerkø    
       
Representanter til Kåre Holtung    
Åpen Gård-komite: Mona Røisgård Kirkevold    
       
Revisorer: Solveig Myrstad 2018 1 år
  Morten Kihle 2018 1 år
       
Valgkomite: Harald Ringen 2018 3 år
  Ruth Helene Westby 2017 3 år
  Vidar Vallumrød 2016 3 år