Styret 2016        
  Funksjon Valgt år Funksjonstid  
Kåre Holtung Leder 2016 1 år  
Jan Vidar Bjune Nestleder 2016 2 år  
Trygve Gran Styremedlem 2015 2 år  
Aage N. Nilsen Styremedlem 2016 2 år  
Torunn Frøland Styremedlem 2015 2 år  
Odd Roar Sulutvedt 1. varamedlem 2016 1 år  
Inger Ekstrøm Le Maire 2. varamedlem 2016 1 år  
         
I tillegg utnevner styret ledere av undergruppene, disse møter på styremøtene:
Per Bjerkø Leder Redaksjonskomiteen    
Erik Bjune Leder Fotosamlingen    
Helga Bjerkø Leder Samlingene utenom foto  
Aage Nilsen Husstyret - ute      
Helga Bjerkø Husttyret - inne      
Åse Burås Kasserer (utnevnt)  
         
Revisorer:        
Solveig Myrstad   2016 1 år  
Morten Kihle   2016 1 år  
         
Valgkomite:        
Aud Flåtten Forseth   2015 3 år  
Vidar Vallumrød   2016 3 år  
Ruth Helene Westby   2014 3 år