Programmet for 2019 ser slik ut:

(det tas forbehold om eventuelle endringer)

11. februar        Mandag    19.00    Augusta og Bjørnstjerne Bjørnsons kjærlighetshistorie    Astrid Søyland           Sagatun, Vivestad

11. mars           Mandag    19.00    Årsmøte.     «Finmaler’n - historien om en byoriginal»    Dag O. Bruknapp        Bygdetunet Brår

08. april            Mandag    19.00    Triste skjebner - statsministre fra Vestfold                     Einar Aaraas              Bygdetunet Brår

30. mai             Torsdag    13.00    (Kr. Himmelfartsdag)    Rusletur i Vivestad sentrum       Odd Roar Sulutvedt    Frammøte Vivestad kirke

17. juni             Mandag    09.30    Tur til Langøya med buss (påmelding annonseres)         NOAH                       Frammøte Bygdetunet Brår

24. - 25. august Lør/Søn    12.00 – 16.00  Åpen Gård (arr. med Ramnes bondelag og Ramnes bygdekvinnelag)      Bygdetunet Brår

22. september    Søndag    13.00    Rusletur Klopp – Linnestad                                          Per Bjerkø                 Frammøte Klopp

14. oktober        Mandag    19.00    Telefonhistorie i Ramnes                                            Kåre Holtung              Bygdetunet Brår

11. november    Mandag    19.00    Bygdeborgene i Ramnes                                             Lena Fahre                 Bygdetunet Brår

09. desember    Mandag    19.00    Julemøte                                                                   Program ann. senere   Bygdetunet Brår