Programmet for 2020 ser slik ut:

(det tas forbehold om eventuelle endringer)

17. februar        Mandag    19.00    Barndom og oppvekst                                                Alfred ringdal            Helsehuset, Revetal

16. mars (utsatt)               19.00    Årsmøte.     «Selma Lagerløf»                                     Astri Søyland            Bygdetunet Brår

20. april  (utsatt)               19.00    Sangkveld. Mads Bergs sangbok                                  Trygve Gran             Bygdetunet Brår

21. mai             Torsdag    13.00    (Kr. Himmelfartsdag)    Rusletur i Ramnes sentrum       Per Bjerkø                Frammøte Ramnes kirke

22. juni             Mandag    18.00    Kveldstur på Brår                                                       Per Bjerkø                Bygdetunet Brår

29. - 30. august Lør/Søn    12.00 – 16.00  Åpen Gård (arr. med Ramnes bondelag og Ramnes bygdekvinnelag)    Bygdetunet Brår

13. september    Søndag    13.00    Rusletur Fon kirke - Krakken                                       Trygve Gran m.fl.      Frammøte Fon kirke

19. oktober        Mandag    19.00    Bygging og vedlikehold av gamle veier                        Kåre Holtung             Helsehuset

16. november    Mandag    19.00    Bienes verden                                                           Roar Ree Kirkevold     Helsehuset

07. desember    Mandag    19.00    Fra bokskap på Vonheim til ledelse av norsk                 Asbjørn Langeland     Bygdetunet Brår

                                                   bibliotekvesen