Aktivitetsplan for 2021


Det tas forbehold om endringer i programmet


Dato             Klokkeslett   Type arrangement                              Sted og annen informasjon

22. mars            19.00        Årsmøte                                              Elverhøy kultursenter, Ramnes

25. april             13.00        Rusletur Freste                                     Freste

13. mai              13.00        Rusletur Skotvedt – Endesetra               Skotvedt, Fon                        

20. juni              13.00        Rusletur Fossan – Bakke mølle               Fossan

28. - 29. august  12.00 -      Åpen Gård.                                          Bygdetunet Brår

                         16.00        Åpen Gård arrangeres i samarbeid med Ramnes bondelag og Ramnes Bygdekvinnelag

13. september    19.00         Sangkveld, Mads Bergs sangbok            Bygdetunet Brår. Ansvarlig: Trygve Gran

18. oktober         19.00        Bygging og vedlikehold av gamle veier   Helsehuset. Foredrag ved Kåre Holtung                

08. november      19.00        Fra bokskap på Vonheim til                   Helsehuset. Foredrag ved Asbjørn Langeland

                                          ledelse av norsk bibliotekvesen

06. desember      19.00        Julemøte – Selma Lagerløf                    Bygdetunet Brår. Tradisjonelt julemøte, samt foredrag ved Astri Søyland