Re-minne

Re-minne er et årlig skrift som utgis i samarbeid med Våle historielag.

Re-minne lages på dugnad, og finansieres via velvillige annonsører.  Heftet deles ut gratis rett før jul til alle husstander i kommunen.

Historielagene anser Re-minne som et viktig bidrag til historieformidlingen i Våle og Ramnes.

Redaksjonskomiteen består av medlemmer fra både Ramnes og Våle historielag, og for 2020 er det følgende medlemmer:

Odd Roar Sulutvedt (Ramnes, leder redaksjonskomite), Arnfinn Eek (Våle), Per Bjerkø (Ramnes), Eva Anfinsen (Våle) og Trygve Gran (Ramnes)


Ramnesiana var det årlige heftet som Ramnes Historielag utgav i årene 1977 - 2002, bortsett fra i 1978 og 1987. Disse heftene er også digitalisert, og du finner dem via denne linken.

 

Utgaver av Re-minne 

Her finner du utgavene av Re-minne i pdf-format. 

Inne i hver enkelt utgave kan du søke med Ctrl + F.

Vi har også laget en temabasert innholdsfortegnelse for 2003 - 2015.
Stoff fra Re-minne må ikke brukes uten tillatelse. 
God fornøyelse!
 
2020:                    2019:                2018:                   2017:                 2016:
2020
2019201820172016 
 
   
 
 
 
 
 
Eldre utgaver: 
 
Re-minne 2003                         Re-minne 2004                     Re-minne 2005 
Re-minne 2006                         Re-minne 2007                     Re-minne 2008
Re-minne 2009                         Re-minne 2010                     Re-minne 2011
Re-minne 2012 (innhold)                                                      Re-minne 2014 (innhold)