Ønsker du å bli medlem av Ramnes Historielag?

Medlemskontingnenten ble endret på årsmøtet i 2020, og fra 2021 er den på kr. 200 per person.

Betal kontingnenten til konto 2557.20.17152 (Ramnes Historielag), husk å oppgi navn på medlem/medlemmer.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Kåre Holtung.