Ønsker du å bli medlem?

Medlemskontingnenten er på kr. 150 per person.

Betal kontingnenten til konto 2557.20.17152 (Ramnes Historielag), husk å oppgi navn på medlem/medlemmer.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Åse Burås.