Kontakt oss

Generelle henvendelser til historielaget:

Epostadresse til foreningen: post@ramneshistorielag.no
I kategorien «generelle henvendelser» regner vi bl.a. forespørsler om slekt og gårder, samt spørsmål om medlemskap og andre henvendelser.

Utleie av Bygdetunet Brår

Gjelder henvendelsen utleie av Bygdetunet Brår, så ta kontakt med:
Jan Vidar Bjune
Telefon: 48133547
Epost: jvbjune@online.no

Andre henvendelser:

Leder:
Kåre Holtung
Telefon 97681387
Epost: kaare.holtung@gmail.com

Leder for samlingsstyret (gjenstander og foto):
Ingegerd Brattestå
Telefon: 97754879
Epost: ingegerdhb@gmail.com