Om oss

Ramnes Historielag ble stiftet 18. mars 1975. Lagets første store oppgave var markeringen av 800-årsjubileet for slaget på Re i 1177. i 1977 ble det derfor en stor jubileumsforestilling med kjente skuespillere og mange besøkende.

Vårt formål
I våre vedtekter er lagets formål formulert slik:
«Ramnes Historielag har som oppgave å forvalte og øke interessen for historien og kulturarven i bygdene Ramnes, Fon og Vivestad. Laget vil verne om de historiske minnesmerkene så de ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god, gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, bygdeborger og øvrige fortidsminner av enhver art. Laget vil søke å samle og registrere stoff som har verdi for kulturhistorien, samt formidle historie gjennom tidsskrift, arrangementer og på digitale flater.»


Styret for 2024:
Kåre Holtung, leder
Jan Vidar Bjune, nestleder og leder av husstyret
Astri Søyland, sekretær
Odd Roar Sulutvedt, kasserer og redaktør av Re-minne
Ingegerd Holt Brattestå, leder av samlingsstyret
Hans Kristian Hjelmtvedt, styremedlem
Turid Kvalvåg, styremedlem

Valgkomite:
Inger Ekstrøm Le-Maire, Solfrid Bergan og Solveig Skuggedal.

Revisorer:
Solveig Myrstad og Knut Morten Kihle
Vararevisor:
Johan Christian Haugan