Bygdetunet Brår

Bygdetunet Brår er et gammelt gårdstun. Gården ble i sin tid kjøpt av Ramnes kommune, og det var flere forslag til hva gården kunne brukes til: barnehave, eldresenter, vevstue, bygdetun, ja, forslagene var mange. Man landet til slutt på at Ramnes Historielag fikk overta gården og benytte den til bygdetun, og laget satte i gang med storstilt restaurering, for gården var ikke i god stand.

Framhuset og Lukasstua kan leies ut. Framhuset kan egne seg til konfirmasjoner, jubileer etc., Lukasstua egner seg kun til møter. Henvendelser om utleie her.

Framhuset
Bygget ca. 1850. Her var det også skole i tida før faste skolebygninger ble vanlig.
Huset er pusset opp i samarbeid med Riksantikvaren, men det trenger stadig utbedringer.

Lukasstua
Dette er en av de eldste bevarte bygninger i gamle Ramnes kommune når man ser bort i fra middelalderkirkene. Stua sto opprinnelig nord for Fon kirke, og den antas å være bygget på første halvdel av 1700-tallet.

Stabburet
Stabburet har fått noen nye «føtter» i senere år, samt rehabilitering av taket. Benyttes til oppbevaring.

Bekkekverna
Kverna er flyttet fra Setesdal i 1963, som del av et prosjekt ved Statens kornforretning for å redde gamle kverner. Kverna er fullt operativ, men det «jukses litt» med drivkraften, nå er det strøm og ikke vann.

Smia
Flyttet hit fra Søndre Reine, ble der benyttet av smeden og bonden Kristian Aalborgen. Smia er populær blant de yngre besøkende på Åpen Gård.

Skjulbygningen – «Aulaen»
Den opprinnelige bygningen var i så dårlig forfatning at den ble revet og bygget opp igjen med de samme målene. Har vært benyttet til møtelokale – derav «aulaen» – benyttes til utstillinger på Åpen Gård, samt oppbevaring.

Masse folk på Åpen gård