Bli medlem

Vil du bli medlem i Ramnes Historielag?
Det gjør du enkelt slik:
Betal kr. 200 til vår konto 2557.20.17152, innbetalingen merkes «Medlem» samt navn og mobilnummer. Kontingenten gjelder for et kalenderår.

Hvorfor mobilnummer?
Vi sender ut en invitasjon / påminnelse om våre arrangementer. Med mobilnummer får du en SMS noen dager før arrangementet.

Hvorfor være medlem?
Som medlem støtter du opp om arbeidet som Ramnes Historielag gjør. Noen av våre oppgaver er:
– Forvalte og vedlikeholde Bygdetunet Brår med alle sine bygninger og gjenstander
– Gi ut Re-minne i samarbeid med Våle historielag
– Arrangere møter med foredrag, kåserier om forhåpentligvis interessante temaer
– Arrangere rusleturer med informasjon om gammel og ny historie, fortrinnsvis fra Fon, Vivestad og Ramnes
– Arrangere Åpen Gård i samarbeid med Ramnes Bygdekvinnelag og Ramnes Bondelag
– Bidra til kontakt med offentlige myndigheter om bl.a. bevilgninger til kulturområdet

Må jeg jobbe masse dugnad ved å være medlem?
Nei, det må du ikke! Men hvis du har lyst, så er det mange muligheter til å bidra, og da setter vi pris på om du sier ifra!