Re-minne og Ramnesiana

Ramnes Historielag ga ut sitt første årsskrift i 1977. Det neste kom i 1979, og siden har det kommet et årsskrift hvert år. Fra 2003 har historielagene i Våle og Ramnes samarbeidet om å gi ut Re-minne.

Ramnesiana og senere Re-minne er et viktig redskap for formidling av kunnskap om vår felles historie. Gjennom årene har det blitt mange artikler om mange emner, og mange har bidratt med artikler, bilder og kunnskap. Vi skylder dem en stor takk for jobben som er gjort!

Re-minne
Re-minne utgis før jul hvert år, og distribueres til husstander i gamle Re kommune som tilhører Tønsberg. Opplaget er ca. 4.800 og alt arbeid i redaksjonen er dugnadsarbeid.

Vårt mål er å finne historier fra hele den gamle kommunen. Alle bygder og grender kan ikke bli representert hvert år, men over noen utgaver bør vi klare å representere alle. Tidsmessig har vi ingen begrensning, men vi ønsker oss flere historier fra «nyere tid», perioden ca. 1950 – ca. 2000. Menn er gjerne overrepresentert i historieskriving, så vi fremmer gjerne gode kvinnehistorier!

Bidrag ønskes!
Hvis du har artikler eller historier du mener kan passe for Re-minne, så ta kontakt med en i redaksjonen, eller gå til siden «Kontakt oss«. Skriv gjerne selv, så tar vi oss av korrektur og layout.

Dagens redaksjon for Re-minne består av medlemmer fra både Våle og Ramnes historielag:
Odd Roar Sulutvedt, redaktør
Eva Anfinnsen, redaksjonsmedlem
Arnfinn Eek, redaksjonsmedlem og ansvarlig for layout
Hilde Ringen Kommedal, redaksjonsmedlem

Ramnesiana og Re-minne finnes tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, men du kan også lese utgavene her (mer kommer etter hvert).

Re-minne 2022

Re-minne 2021